Dyskusja:Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Różne

  • Skrzynka czasowo niedostępną przez okres 9 miesięcy zostaje zarchiwizowana po uprzednim mailu (po 8 miesiącach) do założyciela skrzynki.
  • Wszystkie znalezienia dla skrzynek zawieszonych i zarchiwizowanych są aktualne i uwzględniane w statystykach.
  • Zalecenie: nie należy zakładać skrzynek w bezpośrednim pobliżu już istniejących
  • Skrzynka zarchiwizowana "zwalnia" miejsce - można w tym miejscu założyć nową skrzynkę.
  • Serwis ma charakter społeczny, nie jest w żaden sposób zależny od żadnej firmy czy innej instytucji, ani nie jest własnością żadnej instytucji ani osoby prywatnej.
  • Serwis nie przetwarza danych osobowych w sensie Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Geocacher zostawia każde miejsce w stanie takim, w jakim je zastał. Nie zabiera nic spoza skrzynki poza śmieciami i nic poza skrzynką nie zostawia.
  • Skrzynki typu wydarzenie są automatycznie archiwizowane po 2 miesiącach od daty tego wydarzenia

Zgłoszenia problemów

Użytkownik powinien odnotowywać zauważone problemy związane ze Skrzynką w jej logu (dzienniku) w Serwisie lub powiadamiać o nich bezpośrednio jej Założyciela. W przypadku nieprawidłowości wymagających interwencji Zespołu OC, w szczególności w przypadkach istotnych naruszeń przepisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik może także poinformować o nich Zespół, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszenia problemu. Link do formularza znajduje się na stronie z opisem każdej Skrzynki.

Zasady podejmowania decyzji przez RR

RR podejmuje decyzje w drodze głosowania. Głosowanie jest ważne jeśli zostało ogłoszone całemu składowi RR, brało w nim udział przynajmniej 5 członków RR i trwało przynajmniej 3 dni. Przy powyższych zasadach decyzja zapada zwykłą większością głosów. Jeśli w ciągu 3 dni nie udaje się osiągnąć większości lub quorum 5 głosujących, głosowanie można przedłużyć aż do ich osiągnięcia.

Ujednolicenie i uporządkowanie nazewnictwa

Proponuję ustalić czy nadrzędne są "Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL" czy też "Regulamin użytkownika OC PL" i w nadrzędnym dokumencie umieścić defincje nazewnictwa.

Teraz mamy następujące rozbieżności:

1) W regulaminie mamy "Zespół OC", a w zasadach mamy "Zespół RT" i "Zespół OC" bez ukazania powiązań między nimi (czy Zespół OC = Zespół RT + Zespół RR, czy też niekoniecznie) - proponuję zdefiniować tę relację.

2) W regulaminie mamy "Użytkownika", w zasadach pojawia się "Członek OC", "Uczestnik OC PL", "Użytkownik OC PL" - proponuję ujednolicić zapis zgodnie z regulaminem.

3) Obecnie kandydata może zgłosić jedynie "Użytkownik Forum" (osoba która ma na konto forumowe), chyba sam "Członek OC" nie ma takiej możliwości - proponuję zdefiniować również Użytkownika Forum

Dyskusja 2019

Główna dyskusja jest już mocno przeterminowana - ostatnia edycja 2009. Odnoszę się więc osobno do bieżącej zawartości 'Zasad funkcjonowania'.

  • Regulamin Użytkownika, pkt 2., jest: "wszelkie zmiany merytoryczne, wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wymagają akceptacji co zwykłej większości głosów COG oraz muszą być podane do wiadomości użytkowników przed ich wejściem w życie.", propozycja: "wszelkie zmiany merytoryczne dotyczące określonych przez regulamin zasad wymagają akceptacji zwykłą większością głosów COG oraz przed ich wejściem w życie muszą być podane do wiadomości użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji w ramach sekcji 'Aktualności' serwisu opencaching.pl oraz w ramach ogłoszeń na forum.opencaching.pl."
  • COG wg regulaminu AKCEPTUJE zmiany w nim. Moim zdaniem do jego zadań, jako do jedynego obecnie ciała ustawodawczego, powinny należeć również PROPONOWANIE i UZGADNIANIE treści tych zmian.