Geościeżka: Różnice pomiędzy wersjami

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(korekta)
Linia 1: Linia 1:
<big>GeoŚcieżka</big> to zbiór [[Skrzynka|skrzynek]] tworzących grupę. Grupa ta jest powiązana ze sobą tworząc rodzaj projektu.
+
<big>GeoŚcieżka</big> to zbiór [[Skrzynka|skrzynek]] tworzących grupę, powiązana ze sobą tworząc rodzaj projektu.
  
 
== Informacje ogólne ==
 
== Informacje ogólne ==
Linia 85: Linia 85:
 
=== Odznaki ===
 
=== Odznaki ===
  
Każdy założona GeoŚcieżka (również jako współzałożyciel) powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę (w sekcji GeoŚcieżki założone). Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności GeoŚcieżek (ich numerów) w systemie, a nie w kolejności ich zdobywania.
+
Każdy założona GeoŚcieżka (również jako współzałożyciel) powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę (w sekcji GeoŚcieżki założone). Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności zdobywania GeoŚcieżek. Dawniej były wyświetlane w kolejności ich numerów w systemie.
  
 
== Zdobywanie GeoŚcieżki ==
 
== Zdobywanie GeoŚcieżki ==
Linia 105: Linia 105:
 
Każdy wpis na stronie GeoŚcieżki "zdobyta" powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę.
 
Każdy wpis na stronie GeoŚcieżki "zdobyta" powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę.
  
Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności GeoŚcieżek (ich numerów) w systemie, a nie w kolejności ich zdobywania.
+
Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności zdobywania GeoŚcieżek. Dawniej były wyświetlane w kolejności ich numerów w systemie.
  
 
== Przyszłość ==
 
== Przyszłość ==

Wersja z 09:20, 22 sie 2016

GeoŚcieżka to zbiór skrzynek tworzących grupę, powiązana ze sobą tworząc rodzaj projektu.

Informacje ogólne

Lokalizacja

Moduł GeoŚcieżek jest dostępny z głównej strony serwisu, z lewego menu kontekstowego.

Opcje wyświetlania

Na stronie GeoŚcieżek znajduje się pole wyboru opcji wyświetlania. Możemy zdefiniować jakie typy GeoŚcieżek są wyświetlane oraz mamy kilka opcji sortowania ich. Domyślną pozycją mapy dla tej części jest obszar Polski.

 • Wyświetl GeoŚcieżki typu - Możemy wyświetlać wszystkie, jak i tylko poszczególne typy GeoŚcieżek.
 • Sortuj według - Sortować po różnych parametrach opisujących każdą GeoŚcieżkę.
 • Kierunek sortowania - malejąco lub rosnąco
 • Ukryj zdobyte - opcja ukrywa zdobyte GeoŚcieżki
 • Ukryj moje własne - ukrywa własne projekty
 • Ukryj miniGeoŚcieżki - ukrywa GeoŚcieżki poniżej 25 skrzynek

Z prawej strony mapy wybranej GeoŚcieżki znajduję się przycisk, który umożliwia wyświetlenie wszystkich skrzynek GeoŚcieżki na mapie v3

Typy GeoŚcieżek

 • Geo-szkic - skrzynki na mapie tworzą określony kształt
 • Krajoznawcza - skrzynki umieszczone są w miejscach interesujących z punktu widzenia turysty: przy zabytkach, pomnikach, atrakcjach turystycznych, szczytach gór, osobliwościach przyrody, punktach widokowych itp.
 • Przyrodnicza - skrzynki poświęcone interesującym przyrodniczo miejscom lub o tematyce przyrodniczej
 • Tematyczna - skrzynki poświęcone są jednemu określonemu tematowi

Lista GeoŚcieżek

GeoŚcieżki na stronie są wyświetlane w postaci tabeli, która zawiera kilka istotnych informacji:

 • nazwa - nazwa GeoŚcieżki
 • typ - typ GeoŚcieżki wg opisu wyżej
 • punktacja - to ilość maksymalnych punktów do zdobycia za daną GeoŚcieżkę
 • data publikacji - to data uruchomienia GeoŚcieżki
 • ilość skrzynek - to ilość skrzynek w ramach danego projektu ( nie jest to minimalna ilość skrzynek wymagana do zaliczenia projektu)
 • zdobyta - to informacja ilu keszerów zaliczyło daną GeoŚcieżkę

Podział GeoŚcieżek

W systemie obowiązuje prosty podział GeoŚcieżek ze względu na ilość skrzynek w ramach projektu.

 • GeoŚcieżka to projekt składający się z ponad 25 skrzynek
 • miniGeoŚcieżka to projekt zawierający od 5 do 24 skrzynek

Tworzenie GeoŚcieżki

Zakładanie GeoŚcieżki

Nową GeoŚcieżkę może założyć każdy użytkownik, który ma na koncie 500 znalezionych skrzynek dowolnego typu. Natomiast współzałożycielem może być każdy użytkownik. Jeśli więc nie znalazłeś jeszcze 500 skrzynek, a masz pomysł na stworzenie nowej GeoŚcieżki, wystarczy, że przekonasz do pomysłu innego użytkownika, który ma znalezione 500 skrzynek. Będziecie mogli założyć GeoŚcieżkę wspólnie lub zostanie on mentorem GeoŚcieżki i gdy już ją założy - będziesz mógł przejąć GeoŚcieżkę. (Nick mentora zawsze będzie figurował w GeoŚcieżce, jako osoba firmująca GeoŚcieżkę, jednak założycielem będziesz Ty i inne osoby przez Ciebie wskazane, jeśli takowe wybierzesz.)

Podane tu wartości mogą być w przyszłości modyfikowane, w zależności od kierunku w jakim będą ewoluowały zakładane GeoŚcieżki.

GeoŚcieżka o statusie 'Na razie niewidoczna' nie wyświetla się na mapie i liście GeoŚcieżek. jedynie założyciele mają do niej dostęp przez panel 'Twoje GeoŚcieżki'

Opis GeoŚcieżki

Oprócz podstawowego opisu GeoŚcieżki, powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do jej zdobycia (np, listę niezbędnego sprzętu, narzędzi), a także informacje praktyczne (np. gdzie przenocować, jak dojechać transportem publicznym). Jeżeli GeoŚcieżka ma skrzynki finałowe, opis powinien rozwiać wątpliwości jak wyliczyć ich współrzędne.

Właściciele (założyciele) GeoŚcieżek

GeoŚcieżkę może założyć dowolna ilość osób. Jeśli GeoŚcieżkę zakłada kilka osób - jedna z osób rejestruje nową GeoŚcieżkę w systemie, a następnie ma możliwość dodania (lub usunięcia) kolejnych założycieli. Po tej operacji każdy z założycieli ma takie same uprawnienia.

Dodawanie własnych skrzynek

Można dodać również skrzynki, które nie są jeszcze opublikowane (status jeszcze niedostępna).

Dodawanie i usuwanie skrzynek w ramach GeoŚcieżki

Zalecaną metodą jest publikacja kompletnych GeoŚcieżek, tak żeby nie było potrzeby dodawania/usuwania skrzynek już po publikacji GeoŚcieżki.

Dodawanie skrzynek innych użytkowników

Cel funkcjonalności: Dodawanie skrzynek innych użytkowników, nie będących właścicielami GeoŚcieżki.

Przykład: Jeśli ktoś założył GeoŚcieżkę liczącą 100 skrzynek, a po jakimś czasie inny użytkownik założył skrzynkę-uzupełnienie GeoŚcieżki, właściciel GeoŚcieżki może dołączyć skrzynkę do GeoŚcieżki przy pomocy przycisku „Dodaj dowolną skrzynkę”. Należy podać waypoint skrzynki (np. OP0001)

Jeżeli GeoŚcieżka jest zakładana wspólnie z innymi użytkownikami należy najpierw dodać wszystkich założycieli, a następnie każdy założyciel może dodać własne skrzynki do GeoŚcieżki używając przycisku „kesze <=> GeoŚcieżki”

Usuwanie skrzynek

Skrzynki mogą być dowolnie usuwane z GeoŚcieżki tylko do momentu, gdy GeoŚcieżka zostanie pierwszy raz zdobyta. Po tym fakcie nie ma możliwości usunięcia skrzynki z GeoŚcieżki. W razie konieczności usunięcia skrzynki z GeoŚcieżki - skrzynkę należy zarchiwizować. Uzasadnione przypadki (rożne nieprzewidziane okoliczności) rozstrzyga COG. COG ma przywilej usuwania skrzynek z GeoŚcieżki, ale zalecaną metodą jest archiwizacja.

Wymagana ilość skrzynek czyli "WIS"

Jest to procent skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki. Pamiętać trzeba, że któraś ze skrzynek GeoŚcieżki może zaginąć, albo jest ukryta w sposób bardzo trudny i nie każdy zdobywający będzie mógł ją odnaleźć, dlatego nie sugeruje się ustawianie tego parametru na 100%. Zakładający GeoŚcieżkę powinien starannie przemyśleć, jaka ilość skrzynek powinna być wymagana. Minimalny poziom WIS wymagany przez COG to 67%.

Założyciel GeoŚcieżki powinien utrzymywać WIS na poziomie pozwalającym na zdobycie GeoŚcieżki. Ilość skrzynek niezbędna do zdobycia GeoŚcieżki nie może być większa niż ilość skrzynek aktywnych na danej GeoŚcieżce. W przypadku gdy WIS nie spełnia tego warunku należy zmienić jej status na "W serwisie" , zmniejszyć WIS lub też zreaktywować skrzynki tworzące GeoŚcieżkę.

W przypadku braku reakcji na taką sytuację założyciela, COG ma możliwość zablokowania takiej GeoŚcieżki.

Odznaki

Każdy założona GeoŚcieżka (również jako współzałożyciel) powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę (w sekcji GeoŚcieżki założone). Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności zdobywania GeoŚcieżek. Dawniej były wyświetlane w kolejności ich numerów w systemie.

Zdobywanie GeoŚcieżki

Zaliczenie GeoŚcieżki

Aby dokonać zaliczenia GeoŚcieżki należy odnaleźć jej określoną liczbę skrzynek składowych. Próg ten nazywany jest WIS. Po przekroczeniu tego progu można dokonać wpisu "zdobyta" na stronie danej GeoŚcieżki.

Punkty

Każda GeoŚcieżka jest punktowana, punkty są przyznawane za zdobyte skrzynki. Każda skrzynka jest punktowana wg algorytmu który bierze pod uwagę wiele różnych parametrów, w tym teren, stopień trudności, itp. Punktacja to eksperyment, który ma na celu umożliwić utworzenie w przyszłości rankingu użytkowników w kategorii GeoŚcieżki. Ponieważ GeoŚcieżki są bardzo zróżnicowane, w tym celu powstała punktacja przyznawana za znajdywane w ramach GeoŚcieżek skrzynki. Każda skrzynka składowa GeoŚcieżki otrzymuje określoną ilość punktów. Punkty są wyliczane automatycznie, w momencie dodania skrzynki do GeoŚcieżki. Użytkownik, który zdobędzie wymaganą ilość skrzynek (nazywaną skrótowo 'WIS') dla GeoŚcieżki, otrzymuje możliwość wpisu typu 'zdobyta'. Po dokonaniu takiego wpisu, użytkownik otrzymuje ilość punktów równą sumie punktów znalezionych przez niego skrzynek. Jeżeli użytkownik po zdobyciu GeoŚcieżki, znajdzie kolejne skrzynki należące do GeoŚcieżki, do jego punktów zostaną doliczone punkty za znalezione skrzynki. Jeżeli użytkownik nie znajdzie wymaganej ilości skrzynek - nie otrzyma możliwości wpisu typu 'zdobyta', a także nie zostaną naliczone punkty za znalezione skrzynki GeoŚcieżki.

Przykład 1: GeoŚcieżka ma 100 skrzynek, o łącznej ilości punktów 720,12; a ilość wymaganych skrzynek do zdobycia GeoŚcieżki to 75%. Użytkownik znalazł 81 skrzynek, których łącza suma punktów wynosi 543,48. Użytkownik otrzymuje 543,48 punktów za zdobycie GeoŚcieżki. Po jakimś czasie użytkownik znajdzie kolejne 10 skrzynek GeoŚcieżki, których łączna ilość punków wynosi 71,50 do jego punktacji zostaną one doliczone, czyli łącznie otrzyma 614,98 punktów.

Przykład 2: GeoŚcieżka ma 100 skrzynek, o łącznej ilości punktów 720,12; a ilość wymaganych skrzynek do zdobycia GeoŚcieżki to 75%. Użytkownik znalazł 73 skrzynki należące do GeoŚcieżki, których łącza suma punktów wynosi 380,05. Nie ma możliwości dokonania wpisu typu 'zdobyta', więc nie naliczają się żadne punkty.

Odznaki

Każdy wpis na stronie GeoŚcieżki "zdobyta" powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę.

Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności zdobywania GeoŚcieżek. Dawniej były wyświetlane w kolejności ich numerów w systemie.

Przyszłość

Planowane dodatkowe funkcje

 • możliwość wybrania przez założycieli kolejności wyświetlania skrzynek GeoŚcieżki na liście,
 • statystyki użytkowników, (współzawodnictwo w kategorii GeoŚcieżki)

Wszelkie pomysły na temat przyszłości modułu można podawać na forum

FAQ

Pytanie: Czy można dodać jedną skrzynkę do dwóch różnych GeoŚcieżek?

Odpowiedź: Nie można. Takiej funkcji raczej nigdy nie będzie. Po prostu musisz zdecydować, do której GeoŚcieżki przypisać skrzynkę.

Pytanie: Liczenie środka GeoŚcieżki - coś jest nie tak, Usuwam/Dodaję jakąś skrzynkę i za każdym razem środek wyliczany jest gdzie indziej. Dlaczego?

Odpowiedź: Rzeczywiście tak się dzieje. Wyliczanie geometrycznych środków GeoŚcieżek jest zoptymalizowane tak, żeby serwer nie musiał wykonywać dziesiątek czy setek operacji przy dodawaniu każdej skrzynki do ścieżki. Powoduje to mniejsze lub większe odchyłki. Dlatego mamy przycisk "Odśwież". Po jego naciśnięciu wykonuje się pełna rekalkulacja biorąca pod uwagę wszystkie skrzynki w GeoŚcieżce.

Zalecamy więc użycie tego przycisku, gdy już ukończymy wybieranie wszystkich skrzynek do GeoŚcieżki.

Twórcą modułu GeoŚcieżek jest Łza.