Reaktywacja: Różnice pomiędzy wersjami

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (Linki)
Linia 1: Linia 1:
'''Reaktywacja skrzynki''' – to zastąpienie skrzynki, która zaginęła, nowym pojemnikiem, z nowym logbookiem i nową zawartością. Co do zasady reaktywację może wykonywać właściciel skrzynki lub, jeśli właściciel wyraził taką wolę, inny użytkownik, z pełnym poszanowaniem warunków reaktywacji podanych przez właściciela i zasad zapisanych w tym artykule. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wykonanie reaktywacji bez zgody właściciela skrzynki, więcej o tym przeczytasz w dalszej części artykułu.
+
'''Reaktywacja skrzynki''' – to zastąpienie [[Skrzynka|skrzynki]], która zaginęła, nowym pojemnikiem, z nowym [[Logbook|logbookiem]] i nową [[Zawartość skrzynki|zawartością]]. Co do zasady reaktywację może wykonywać [[właściciel skrzynki]] lub, jeśli właściciel wyraził taką wolę, inny [[Keszer|użytkownik]], z pełnym poszanowaniem warunków reaktywacji podanych przez właściciela i zasad zapisanych w tym artykule. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wykonanie reaktywacji bez zgody właściciela skrzynki, więcej o tym przeczytasz w dalszej części artykułu.
  
  
  
Wykonując reaktywację skrzynki, należy uszanować wprost wyrażoną wolę właściciela skrzynki. Zachęca się właścicieli do dopisywania na końcu opisu każdej skrzynki tzw. "polityki reaktywacji”. Polityka ta może wykluczać wykonanie reaktywacji przez innych użytkowników lub dopuszczać jej wykonanie po spełnieniu pewnych warunków. Jeżeli właściciel nie zawarł w opisie „polityki reaktywacji”, zaleca się bezpośredni kontakt z właścicielem (np. telefoniczny) w celu otrzymania zgody na reaktywację i omówienia sposobu jej wykonania. W sytuacji gdy nie jest możliwe skontaktowanie się z właścicielem odradza się wykonywania reaktywacji. Skrzynki reaktywowane wbrew woli właściciela zostaną usunięte z terenu przez właściciela, COG, lokalnych przewodników lub dowolnego innego użytkownika, a zaliczenia skrzynki oparte o znalezienie nieautoryzowanej reaktywacji zostaną usunięte przez właściciela lub COG.
+
Wykonując reaktywację skrzynki, należy uszanować wprost wyrażoną wolę właściciela skrzynki. Zachęca się właścicieli do dopisywania na końcu opisu każdej skrzynki tzw. "polityki reaktywacji”. Polityka ta może wykluczać wykonanie reaktywacji przez innych użytkowników lub dopuszczać jej wykonanie po spełnieniu pewnych warunków. Jeżeli właściciel nie zawarł w opisie „polityki reaktywacji”, zaleca się bezpośredni kontakt z właścicielem (np. telefoniczny) w celu otrzymania zgody na reaktywację i omówienia sposobu jej wykonania. W sytuacji gdy nie jest możliwe skontaktowanie się z właścicielem odradza się wykonywania reaktywacji. Skrzynki reaktywowane wbrew woli właściciela zostaną usunięte z terenu przez właściciela, [[OC Team|COG]], [[Przewodnik|lokalnych przewodników]] lub dowolnego innego użytkownika, a [[Zaliczenie skrzynki|zaliczenia skrzynki]] oparte o znalezienie nieautoryzowanej reaktywacji zostaną usunięte przez właściciela lub COG.
  
Wykonując reaktywację, należy mieć na względzie ogólnie pojęte dobro serwisu, a w szczególności: integralność opisu skrzynki z jej stanem faktycznym, integralność wpisów w papierowym logbooku z logami internetowymi oraz jakość skrzynki po wykonanej reaktywacji. Za poprawne wykonanie reaktywacji, łącznie z aktualizacją opisu, oraz za jakość skrzynki po reaktywacji zawsze odpowiedzialna jest osoba wykonująca reaktywację, niezależnie, czy jest to właściciel skrzynki, czy inny użytkownik. Jeżeli po wykonaniu autoryzowanej reaktywacji istnieje rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a opisem, to właściciel skrzynki zobowiązany jest natychmiast zaktualizować opis zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby wykonującej reaktywację. W przypadku, gdy właściciel nie aktualizuje opisu, należy problem zgłosić do COG - wtedy do opisu skrzynki zostanie dołączona odpowiednia notatka opisująca aktualny stan skrzynki. Nie należy wykonywać reaktywacji, które jakością rażąco odbiegają od oryginalnej skrzynki, np. pozostawianie pojemnika rozmiaru mikro, w miejscu, gdzie wcześniej była skrzynka rozmiaru normalnego zawierająca fanty na wymianę albo pozostawienie pojemnika w sposób ignorujący wysoki poziom trudności znalezienia skrzynki w terenie.
+
Wykonując reaktywację, należy mieć na względzie ogólnie pojęte dobro serwisu, a w szczególności: integralność opisu skrzynki z jej stanem faktycznym, integralność wpisów w papierowym logbooku z [[Log|logami internetowymi]] oraz [[jakość skrzynki]] po wykonanej reaktywacji. Za poprawne wykonanie reaktywacji, łącznie z aktualizacją opisu, oraz za jakość skrzynki po reaktywacji zawsze odpowiedzialna jest osoba wykonująca reaktywację, niezależnie, czy jest to właściciel skrzynki, czy inny użytkownik. Jeżeli po wykonaniu autoryzowanej reaktywacji istnieje rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a opisem, to właściciel skrzynki zobowiązany jest natychmiast zaktualizować [[Opis w internetowej bazie skrzynek|opis]] zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby wykonującej reaktywację. W przypadku, gdy właściciel nie aktualizuje opisu, należy problem zgłosić do COG - wtedy do opisu skrzynki zostanie dołączona odpowiednia notatka opisująca aktualny stan skrzynki. Nie należy wykonywać reaktywacji, które jakością rażąco odbiegają od oryginalnej skrzynki, np. pozostawianie pojemnika rozmiaru mikro, w miejscu, gdzie wcześniej była skrzynka rozmiaru normalnego zawierająca fanty na wymianę albo pozostawienie pojemnika w sposób ignorujący wysoki poziom trudności znalezienia skrzynki w terenie.
  
  
Linia 20: Linia 20:
  
 
3. przez członka COG lub lokalnego przewodnika - z aktualizacją opisu wykonaną przez COG.
 
3. przez członka COG lub lokalnego przewodnika - z aktualizacją opisu wykonaną przez COG.
 +
  
  
 
W pozostałych przypadkach reaktywacje zaginionych, porzuconych skrzynek powinno się wykonywać tylko wtedy, jeżeli skrzynka ma jakieś wyjątkowe walory: bardzo wartościowe miejsce ukrycia, duże znaczenie dla historii serwisu lub jakość wyzwania, które trzeba podjąć przy zaliczaniu skrzynki. Dopuszczalne jest wtedy reaktywowanie skrzynki przez użytkownika, który nie znalazł wcześniej skrzynki. W tej sytuacji zaleca się dopasowanie reaktywacji do istniejącego już w serwisie opisu skrzynki, jeżeli jednak jest to niemożliwe, to należy zgłosić skrzynkę do COG, aby została dodana do opisu notatka z informacją o wykonanej reaktywacji.
 
W pozostałych przypadkach reaktywacje zaginionych, porzuconych skrzynek powinno się wykonywać tylko wtedy, jeżeli skrzynka ma jakieś wyjątkowe walory: bardzo wartościowe miejsce ukrycia, duże znaczenie dla historii serwisu lub jakość wyzwania, które trzeba podjąć przy zaliczaniu skrzynki. Dopuszczalne jest wtedy reaktywowanie skrzynki przez użytkownika, który nie znalazł wcześniej skrzynki. W tej sytuacji zaleca się dopasowanie reaktywacji do istniejącego już w serwisie opisu skrzynki, jeżeli jednak jest to niemożliwe, to należy zgłosić skrzynkę do COG, aby została dodana do opisu notatka z informacją o wykonanej reaktywacji.
 
  
 
Skrzynki reaktywowane z pogwałceniem woli właściciela oraz niniejszych zasad można zgłaszać właścicielowi lub do COG.
 
Skrzynki reaktywowane z pogwałceniem woli właściciela oraz niniejszych zasad można zgłaszać właścicielowi lub do COG.

Wersja z 14:15, 29 lut 2020

Reaktywacja skrzynki – to zastąpienie skrzynki, która zaginęła, nowym pojemnikiem, z nowym logbookiem i nową zawartością. Co do zasady reaktywację może wykonywać właściciel skrzynki lub, jeśli właściciel wyraził taką wolę, inny użytkownik, z pełnym poszanowaniem warunków reaktywacji podanych przez właściciela i zasad zapisanych w tym artykule. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wykonanie reaktywacji bez zgody właściciela skrzynki, więcej o tym przeczytasz w dalszej części artykułu.


Wykonując reaktywację skrzynki, należy uszanować wprost wyrażoną wolę właściciela skrzynki. Zachęca się właścicieli do dopisywania na końcu opisu każdej skrzynki tzw. "polityki reaktywacji”. Polityka ta może wykluczać wykonanie reaktywacji przez innych użytkowników lub dopuszczać jej wykonanie po spełnieniu pewnych warunków. Jeżeli właściciel nie zawarł w opisie „polityki reaktywacji”, zaleca się bezpośredni kontakt z właścicielem (np. telefoniczny) w celu otrzymania zgody na reaktywację i omówienia sposobu jej wykonania. W sytuacji gdy nie jest możliwe skontaktowanie się z właścicielem odradza się wykonywania reaktywacji. Skrzynki reaktywowane wbrew woli właściciela zostaną usunięte z terenu przez właściciela, COG, lokalnych przewodników lub dowolnego innego użytkownika, a zaliczenia skrzynki oparte o znalezienie nieautoryzowanej reaktywacji zostaną usunięte przez właściciela lub COG.

Wykonując reaktywację, należy mieć na względzie ogólnie pojęte dobro serwisu, a w szczególności: integralność opisu skrzynki z jej stanem faktycznym, integralność wpisów w papierowym logbooku z logami internetowymi oraz jakość skrzynki po wykonanej reaktywacji. Za poprawne wykonanie reaktywacji, łącznie z aktualizacją opisu, oraz za jakość skrzynki po reaktywacji zawsze odpowiedzialna jest osoba wykonująca reaktywację, niezależnie, czy jest to właściciel skrzynki, czy inny użytkownik. Jeżeli po wykonaniu autoryzowanej reaktywacji istnieje rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a opisem, to właściciel skrzynki zobowiązany jest natychmiast zaktualizować opis zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby wykonującej reaktywację. W przypadku, gdy właściciel nie aktualizuje opisu, należy problem zgłosić do COG - wtedy do opisu skrzynki zostanie dołączona odpowiednia notatka opisująca aktualny stan skrzynki. Nie należy wykonywać reaktywacji, które jakością rażąco odbiegają od oryginalnej skrzynki, np. pozostawianie pojemnika rozmiaru mikro, w miejscu, gdzie wcześniej była skrzynka rozmiaru normalnego zawierająca fanty na wymianę albo pozostawienie pojemnika w sposób ignorujący wysoki poziom trudności znalezienia skrzynki w terenie.


Należy pamiętać, że reaktywacje można wykonywać tylko dla skrzynek, które z całą pewnością zaginęły. Nie wolno reaktywować skrzynek, których się po prostu nie znalazło, gdyż może to prowadzić do obecności w terenie więcej niż jednego pojemnika z więcej niż jednym logbookiem. W sytuacji wykonania reaktywacji, kiedy na miejscu znajdował się oryginalny kesz, skrzynka reaktywacyjna zostanie usunięta z terenu, a wszystkie zaliczenia skrzynki oparte o wpisy w logbooku reaktywacyjnym mogą zostać usunięte.


Sytuacje, w których właściciel skrzynki nie dodał do opisu skrzynki „polityki reaktywacji” i nie jest możliwe skontaktowanie się z nim, będą zawsze rozpatrywane indywidualnie. Jednak co do zasady dopuszcza się wykonanie wtedy reaktywacji:

1. przez wcześniejszego znalazcę oryginalnej skrzynki - z zachowaniem pełnej zgodności z oryginalną skrzynką;

2. przez członka COG lub lokalnego przewodnika - z zachowaniem pełnej zgodności z opisem skrzynki w serwisie;

3. przez członka COG lub lokalnego przewodnika - z aktualizacją opisu wykonaną przez COG.


W pozostałych przypadkach reaktywacje zaginionych, porzuconych skrzynek powinno się wykonywać tylko wtedy, jeżeli skrzynka ma jakieś wyjątkowe walory: bardzo wartościowe miejsce ukrycia, duże znaczenie dla historii serwisu lub jakość wyzwania, które trzeba podjąć przy zaliczaniu skrzynki. Dopuszczalne jest wtedy reaktywowanie skrzynki przez użytkownika, który nie znalazł wcześniej skrzynki. W tej sytuacji zaleca się dopasowanie reaktywacji do istniejącego już w serwisie opisu skrzynki, jeżeli jednak jest to niemożliwe, to należy zgłosić skrzynkę do COG, aby została dodana do opisu notatka z informacją o wykonanej reaktywacji.

Skrzynki reaktywowane z pogwałceniem woli właściciela oraz niniejszych zasad można zgłaszać właścicielowi lub do COG.