Zaliczenie skrzynki

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aby "zaliczyć" znalezienie skrzynki, niezbędne jest (w zależności od typu skrzynki):

 • Skrzynka Tradycyjna - wykonanie odpowiedniego wpisu w jej logbooku papierowym, warunek jedyny i konieczny.
 • Skrzynka Multicache - wykonanie odpowiedniego wpisu w jej logbooku papierowym lub pliku logbook.txt oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone),
 • Skrzynka Quiz - wykonanie odpowiedniego wpisu w jej logbooku papierowym lub pliku logbook.txt oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone),
 • Skrzynka Nietypowa:
  • z logbookiem papierowym - wykonanie odpowiedniego wpisu w jej logbooku papierowym, oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone),
  • Dead Drop - wykonanie odpowiedniego wpisu w pliku logbook.txt, oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone),
  • wyłącznie z hasłem - podanie hasła podczas wpisywania logu (hasło musi posiadać fizyczną postać w terenie, nie mogą to być napisy na murach, tabliczki czy znaki drogowe) oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone)
 • Skrzynka Own Cache - wykonanie odpowiedniego wpisu w jej logbooku papierowym lub wpisu w pliku logbook.txt oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone),
 • Skrzynka Mobilna - wykonanie odpowiedniego wpisu w jej logbooku papierowym, wpisu w pliku logbook.txt lub zdobycia hasła do logu elektronicznego oraz spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki (jeśli zostały określone),
 • Skrzynka Wirtualna - spełnienie wymogów określonych przez Właściciela w opisie skrzynki.

W przypadku skrzynek z logbookiem papierowym lub elektronicznym, samo odwiedzenie miejsca ukrycia skrzynki, czy też wykonanie zdjęcia logbooka nie upoważnia do jej zaliczenia.

Przez dodatkowe wymogi określone przez właściciela rozumie się np: zdjęcie poszukiwacza w miejscu ukrycia, zdjęcie skrzynki, zdjęcie danej lokalizacji czy pleneru, hasło do logu internetowego, wykonanie wpisu do logu internetowego w charakterystyczny sposób, wysłanie e-mail`a do Właściciela o danej treści, wcześniejsze zaliczenie odpowiednich skrzynek pośrednich, itp.

Fakt zaliczenia skrzynki należy odnotować w jej logu w internetowej bazie skrzynek.

Wpisy nie spełniające powyższych wymogów mogą zostać skasowane przez właściciela lub COG.