Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL: Różnice pomiędzy wersjami

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
 
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{do edycji}}
+
= Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL  =
  
=Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL=
+
#Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "[[Regulamin użytkownika OC PL|Regulaminu użytkownika OC PL]]".
 +
#Konto ''Użytkownika'', który zarejestrował w ''Serwisie'' znalezienie lub założenie przynajmniej jednej ''Skrzynki'' nie może być usunięte z ''Serwisu'', natomiast może być dezaktywowane - w tym celu należy przesłać wiadomość na adres ocpl(at)opencaching.pl .
  
# Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "[[Regulamin użytkownika OC PL|Regulaminu użytkownika OC PL]]".
+
== Odnalezienie Skrzynki ==
# Konto ''Użytkownika'', który zarejestrował w ''Serwisie'' znalezienie lub założenie przynajmniej jednej ''Skrzynki'' nie może być usunięte z ''Serwisu'', natomiast może być dezaktywowane lub zablokowane.
 
  
==Odnalezienie Skrzynki==
+
#Warunkiem zaliczenia odnalezienia ''Skrzynki'' zawierającej logbook papierowy jest wpis w tym logbooku. Wpisy do logu internetowego takiej ''Skrzynki'' w ''Serwisie'' mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w logbooku papierowym, wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej ''Założyciela'' lub ''Zespół OC''.
 +
#Warunkiem zaliczenia odnalezienia ''Skrzynki'' wirtualnej jest podanie przez jej znalazcę hasła wymaganego przez jej ''Założyciela'' lub też spełnienie innych wymogów określonych przez ''Założyciela'' (np. zdjęcie).
 +
#''Skrzynkę'' typu webcam można zaliczyć po spełnieniu warunków opisanych przez jej ''Założyciela'' (zwykle zdjęcie).
  
# Warunkiem zaliczenia odnalezienia ''Skrzynki'' zawierającej dziennik papierowy jest wpis w tym dzienniku. Wpisy do dziennika internetowego takiej ''Skrzynki'' w ''Serwisie'' mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dzienniku papierowym wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej ''Założyciela'' lub ''Zespół OC''.
+
= Zespół OC:  =
# Warunkiem zaliczenia odnalezienia ''Skrzynki'' wirtualnej jest podanie przez jej znalazcę hasła wymaganego przez jej ''Założyciela''.
 
# ''Skrzynkę'' typu webcam można zaliczyć po spełnieniu warunków opisanych przez jej ''Założyciela'' (zwykle zdjęcie).
 
  
 +
== Rada Techniczna  ==
  
= Zespół OC: =
+
#Zespół RT to grupa wolontariuszy, którzy zajmują się aspektami technicznymi związanymi z działaniem serwisu (utrzymaniem serwerów, rozwijaniem kodu źródłowego OC, technicznym wsparciem użytkowników i COG itp.)
 +
#Członkowie RT nie są wybierani, a przynależność do RT jest bezterminowa - do RT należą ludzie aktywnie zaangażowani w prace prowadzone przez RT
  
 +
== Centrum Obsługi Geocachera (COG)  ==
  
== Rada Techniczna ==
+
#Zespół COG wybierany w otwartych wyborach na okres 1 roku. Członkiem COG może zostać tylko i wyłącznie osoba o dużym doświadczeniu i uznaniu środowiska. Wybory mają miejsce w kwietniu każdego roku, Członkowie COG obejmują swoje obowiązki w dniu 1 maja.
 +
#Do COG wchodzą kandydaci z największą ilością głosów uzyskanych w danym województwie. W przypadku jeśli do danego województwa nikt nie zgłosił chęci kandydowania, kandydat który zajął drugie miejsce w sąsiadującym województwie i ma największą ilość głosów – zostanie powołany do pełnienia funkcji w COG w województwie które nie miało swojego kandydata. Jeżeli osoba ta zrezygnuje (nie będzie zainteresowana obsługą danego województwa) – województwo przydzielone będzie następnej osobie wg schematu. Podobnie z rezygnacją dowolnego COGowicza – wchodzi kolejna z najlepszym wynikiem z danego województwa, a w przypadku braku takiej osoby – z województwa sąsiedniego.
 +
#Decyzje COG zapadają zwykłą większością głosów jej członków i mają charakter ostateczny.
 +
#Do podstawowych zadań COG należą:
 +
##Interwencje w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu OC PL.
 +
##Rozpatrywanie zgłoszeń problemów dotyczących skrzynek. O wyniku rozpatrzonego przez COG zgłoszenia problemu ze skrzynką, COG informuje zgłaszającego oraz założyciela skrzynki.
 +
##Rozpatrywanie spraw spornych między uczestnikami OC PL na prośbę jednej ze stron konfliktu (np. spór o nazwę sposób opisu, lokalizację, zawartość skrzynki itp). W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu COG ma prawo zawiesić czasowo sporne skrzynki oraz w uzasadnionych przypadkach zablokować konto użytkownika.
 +
##Weryfikacja trzech pierwszych skrzynek każdego nowego użytkownika.
  
# Zespół RT stanowi grupa osób, które zajmują się aspektami technicznymi, zmianą kodu OC, serwis serwerow itp.
+
= Regulamin Użytkownika  =
# Członkowie RT nie są wybierani na określony okres czasu (kadencja) - ich wybór zależy od umiejętności i chęci współpracy z serwisem OC
 
  
== Rada Programowa ==
+
#Regulamin określa zasady obowiązujące wszystkich użytkowników OC PL
 +
#Zasady wprowadzania zmian i sposób zatwierdzania regulaminu użytkownika
 +
##zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym (np. ujednoznaczniające interpretację), nie wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wprowadzane są na bieżąco po akceptacji COG.
 +
##wszelkie zmiany merytoryczne, wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wymagają akceptacji co zwykłej większości głosów COG oraz muszą być podane do wiadomości użytkowników przed ich wejściem w życie.
  
# Zespół RP stanowi grupa osób, które zajmują się aspektami merytorycznymi, zmianą regulaminu OC, współpracą z organizacjami zewnętrznymi oraz rozwojem serwisu.
+
== Zobacz także ==
# Członkowie RP nie są wybierani na określony okres czasu (kadencja).
+
* [[:Kategoria:Zasady obowiązujące w OC PL|Zasady obowiązujące w OC PL]]
# Skład RP jest zmieniany na podstawie wspólnej decyzji wszystkich osób będących w składzie RP.
 
# Interwencja oraz rozpatrywanie sporów między COG a użytkownikami serwisu.
 
  
== Centrum Obsługi Geocachera (COG) ==
+
[[Kategoria:Opencaching PL]]
 
+
[[Kategoria:Zasady obowiązujące w OC PL]]
# Zespół COG wybierany jest na okres 1 roku w wyborach wśród ''członków OC'' większością głosów i działa dla dobra wszystkich użytkowników Opencaching.pl.
 
## Wybory poprzedzone są przygotowaniem listy kandydatów. Zgłaszać kandydatów może każdy uczestnik OC PL, w szczególności można zgłaszać samego siebie.
 
## Kandydatem może być tylko uczestnik OC PL. Przed rozpoczęciem głosowania każdy kandydat musi wyrazić zgodę na udział w nim.
 
# COG składa się z 7 osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów na miejscu 7, skład COG jest stosownie powiększany. W przypadku rezygnacji członka COG w trakcie kadencji, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy kandydatów (wg liczby głosów).
 
# Decyzje COG zapadają zwykłą większością głosów jej członków przy quorum 5 osób i mają charakter ostateczny.
 
# Do podstawowych zadań COG należą:
 
## Interwencje w przypadkach rażącego naruszenia [[Regulamin OC PL|Regulaminu OC PL]].
 
## Rozpatrywanie zgłoszeń problemów dotyczących skrzynek. O wyniku rozpatrzonego przez COG zgłoszenia problemu ze skrzynką, COG informuje zgłaszającego oraz założyciela skrzynki.
 
## Rozpatrywanie spraw spornych między uczestnikami OC PL na prośbę jednej ze stron konfliktu (np. spór o nazwę sposób opisu, lokalizację, zawartość skrzynki itp). W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu COG ma prawo zawiesić czasowo sporne skrzynki oraz w uzasadnionych przypadkach zablokować konto użytkownika.
 
 
 
 
 
=Regulamin Użytkownika=
 
 
 
# Regulamin określa zasady obowiązujące wszystkich użytkowników OC PL
 
# Zasady wprowadzania zmian i sposób zatwierdzania regulaminu użytkownika
 
## zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym (np. ujednoznaczniające interpretację), nie wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wprowadzane są na bieżąco po akceptacji RP.
 
## wszelkie zmiany merytoryczne, wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad wymagając akceptacji połączonych zespołów RT i RP oraz muszą być podane do wiadomości użytkowników przed ich wejściem w życie.
 
 
 
 
 
 
 
[[Kategoria:OpenCaching PL]]
 

Aktualna wersja na dzień 14:30, 17 wrz 2018

Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL

 1. Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "Regulaminu użytkownika OC PL".
 2. Konto Użytkownika, który zarejestrował w Serwisie znalezienie lub założenie przynajmniej jednej Skrzynki nie może być usunięte z Serwisu, natomiast może być dezaktywowane - w tym celu należy przesłać wiadomość na adres ocpl(at)opencaching.pl .

Odnalezienie Skrzynki

 1. Warunkiem zaliczenia odnalezienia Skrzynki zawierającej logbook papierowy jest wpis w tym logbooku. Wpisy do logu internetowego takiej Skrzynki w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w logbooku papierowym, wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej Założyciela lub Zespół OC.
 2. Warunkiem zaliczenia odnalezienia Skrzynki wirtualnej jest podanie przez jej znalazcę hasła wymaganego przez jej Założyciela lub też spełnienie innych wymogów określonych przez Założyciela (np. zdjęcie).
 3. Skrzynkę typu webcam można zaliczyć po spełnieniu warunków opisanych przez jej Założyciela (zwykle zdjęcie).

Zespół OC:

Rada Techniczna

 1. Zespół RT to grupa wolontariuszy, którzy zajmują się aspektami technicznymi związanymi z działaniem serwisu (utrzymaniem serwerów, rozwijaniem kodu źródłowego OC, technicznym wsparciem użytkowników i COG itp.)
 2. Członkowie RT nie są wybierani, a przynależność do RT jest bezterminowa - do RT należą ludzie aktywnie zaangażowani w prace prowadzone przez RT

Centrum Obsługi Geocachera (COG)

 1. Zespół COG wybierany w otwartych wyborach na okres 1 roku. Członkiem COG może zostać tylko i wyłącznie osoba o dużym doświadczeniu i uznaniu środowiska. Wybory mają miejsce w kwietniu każdego roku, Członkowie COG obejmują swoje obowiązki w dniu 1 maja.
 2. Do COG wchodzą kandydaci z największą ilością głosów uzyskanych w danym województwie. W przypadku jeśli do danego województwa nikt nie zgłosił chęci kandydowania, kandydat który zajął drugie miejsce w sąsiadującym województwie i ma największą ilość głosów – zostanie powołany do pełnienia funkcji w COG w województwie które nie miało swojego kandydata. Jeżeli osoba ta zrezygnuje (nie będzie zainteresowana obsługą danego województwa) – województwo przydzielone będzie następnej osobie wg schematu. Podobnie z rezygnacją dowolnego COGowicza – wchodzi kolejna z najlepszym wynikiem z danego województwa, a w przypadku braku takiej osoby – z województwa sąsiedniego.
 3. Decyzje COG zapadają zwykłą większością głosów jej członków i mają charakter ostateczny.
 4. Do podstawowych zadań COG należą:
  1. Interwencje w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu OC PL.
  2. Rozpatrywanie zgłoszeń problemów dotyczących skrzynek. O wyniku rozpatrzonego przez COG zgłoszenia problemu ze skrzynką, COG informuje zgłaszającego oraz założyciela skrzynki.
  3. Rozpatrywanie spraw spornych między uczestnikami OC PL na prośbę jednej ze stron konfliktu (np. spór o nazwę sposób opisu, lokalizację, zawartość skrzynki itp). W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu COG ma prawo zawiesić czasowo sporne skrzynki oraz w uzasadnionych przypadkach zablokować konto użytkownika.
  4. Weryfikacja trzech pierwszych skrzynek każdego nowego użytkownika.

Regulamin Użytkownika

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące wszystkich użytkowników OC PL
 2. Zasady wprowadzania zmian i sposób zatwierdzania regulaminu użytkownika
  1. zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym (np. ujednoznaczniające interpretację), nie wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wprowadzane są na bieżąco po akceptacji COG.
  2. wszelkie zmiany merytoryczne, wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wymagają akceptacji co zwykłej większości głosów COG oraz muszą być podane do wiadomości użytkowników przed ich wejściem w życie.

Zobacz także