Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL: Różnice pomiędzy wersjami

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (Usunięty "zalążek artykułu", modyfikacja pkt 2 odnośnie deaktywacji konta)
Linia 1: Linia 1:
= Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL =
+
= Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL =
  
 
#Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "[[Regulamin użytkownika OC PL|Regulaminu użytkownika OC PL]]".  
 
#Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "[[Regulamin użytkownika OC PL|Regulaminu użytkownika OC PL]]".  
#Konto ''Użytkownika'', który zarejestrował w ''Serwisie'' znalezienie lub założenie przynajmniej jednej ''Skrzynki'' nie może być usunięte z ''Serwisu'', natomiast może być dezaktywowane - w tym celu należy przesłać wiadomość na adres ocpl(at)opencaching.pl .
+
#Konto ''Użytkownika'', który zarejestrował w ''Serwisie'' znalezienie lub założenie przynajmniej jednej ''Skrzynki'' nie może być usunięte z ''Serwisu'', natomiast może być dezaktywowane - w tym celu należy przesłać wiadomość na adres [mailto: ocpl@opencaching.pl ocpl(at)opencaching.pl] .
  
== Odnalezienie Skrzynki ==
+
== Odnalezienie Skrzynki ==
  
 
#Warunkiem zaliczenia odnalezienia ''Skrzynki'' zawierającej dziennik papierowy jest wpis w tym dzienniku. Wpisy do dziennika internetowego takiej ''Skrzynki'' w ''Serwisie'' mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dzienniku papierowym wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej ''Założyciela'' lub ''Zespół OC''.  
 
#Warunkiem zaliczenia odnalezienia ''Skrzynki'' zawierającej dziennik papierowy jest wpis w tym dzienniku. Wpisy do dziennika internetowego takiej ''Skrzynki'' w ''Serwisie'' mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dzienniku papierowym wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej ''Założyciela'' lub ''Zespół OC''.  

Wersja z 12:19, 18 mar 2013

Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL

 1. Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "Regulaminu użytkownika OC PL".
 2. Konto Użytkownika, który zarejestrował w Serwisie znalezienie lub założenie przynajmniej jednej Skrzynki nie może być usunięte z Serwisu, natomiast może być dezaktywowane - w tym celu należy przesłać wiadomość na adres [mailto: ocpl@opencaching.pl ocpl(at)opencaching.pl] .

Odnalezienie Skrzynki

 1. Warunkiem zaliczenia odnalezienia Skrzynki zawierającej dziennik papierowy jest wpis w tym dzienniku. Wpisy do dziennika internetowego takiej Skrzynki w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dzienniku papierowym wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej Założyciela lub Zespół OC.
 2. Warunkiem zaliczenia odnalezienia Skrzynki wirtualnej jest podanie przez jej znalazcę hasła wymaganego przez jej Założyciela.
 3. Skrzynkę typu webcam można zaliczyć po spełnieniu warunków opisanych przez jej Założyciela (zwykle zdjęcie).


Zespół OC:

Rada Techniczna

 1. Zespół RT stanowi grupa osób, które zajmują się aspektami technicznymi, zmianą kodu OC, serwis serwerow itp.
 2. Członkowie RT nie są wybierani na określony okres czasu (kadencja) - ich wybór zależy od umiejętności i chęci współpracy z serwisem OC

Rada Rejsu

 1. Zespół RR stanowi grupa pięciu osób, które zajmują się aspektami merytorycznymi działania Serwisu.
 2. Do obowiązków RR należy modyfikacja regulaminu OC, współpraca z organizacjami zewnętrznymi oraz rozwój serwisu, a także Interweniowanie oraz rozpatrywanie sporów między COG a użytkownikami serwisu.
 3. Członkowie RR wybierani są na roczną kadencję.

Centrum Obsługi Geocachera (COG)

 1. Zespół COG nominowany jest przez RR na okres 1 roku. Członkiem COG może zostać tylko i wyłącznie osoba o dużym doświadczeniu i uznaniu środowiska. Minimalnymi wymaganiami stawianymi członkom COG jest:
  1. 500 skrzynek znalezionych
  2. 20 aktywnych skrzynek założonych (które otrzymały w sumie przynajmniej 40 rekomendacji)
 2. Członek COG przed nominacją musi potwierdzić chęć uczestniczenia w pracach Zespołu.
 3. W przypadku rezygnacji członka COG w trakcie kadencji, na jego RR nominuje inną osobę. RR może również odwołać członka COG, w przypadku braku jego zaangażowania w prace zespołu.
 4. Decyzje COG zapadają zwykłą większością głosów jej członków i mają charakter ostateczny.
 5. Do podstawowych zadań COG należą:
  1. Interwencje w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu OC PL.
  2. Rozpatrywanie zgłoszeń problemów dotyczących skrzynek. O wyniku rozpatrzonego przez COG zgłoszenia problemu ze skrzynką, COG informuje zgłaszającego oraz założyciela skrzynki.
  3. Rozpatrywanie spraw spornych między uczestnikami OC PL na prośbę jednej ze stron konfliktu (np. spór o nazwę sposób opisu, lokalizację, zawartość skrzynki itp). W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu COG ma prawo zawiesić czasowo sporne skrzynki oraz w uzasadnionych przypadkach zablokować konto użytkownika.
  4. Weryfikacja trzech pierwszych skrzynek każdego nowego użytkownika.
 6. Uczestnictwa w COG i RR nie można współdzielić.

Regulamin Użytkownika

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące wszystkich użytkowników OC PL
 2. Zasady wprowadzania zmian i sposób zatwierdzania regulaminu użytkownika
  1. zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym (np. ujednoznaczniające interpretację), nie wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wprowadzane są na bieżąco po akceptacji RP.
  2. wszelkie zmiany merytoryczne, wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad wymagają akceptacji co najmniej czterech członków RR oraz muszą być podane do wiadomości użytkowników przed ich wejściem w życie.