DOP

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DOP (ang. Dilution Of Precision) – parametr opisujący wpływ geometrii konstelacji satelitów na wyznaczenie pozycji w systemie GPS.

Można rozróżnić następujące rodzaje DOP:

GDOP – parametr geometryczny opisujący dokładność położenia punktu w 4 wymiarach (3 wymiary przestrzenne + czas)

HDOP – dla współrzędnych płaskich

VDOP – dla wysokości

TDOP – dla pomiaru czasu

PDOP – współczynnik opisujący stosunek między błędem pozycji użytkownika, a błędem pozycji satelity.

Wartość któregoś z parametrów równa 0 oznacza, że w danej chwili pomiar pozycji jest niemożliwy ze względu na zakłócenia, słaby sygnał z satelitów, zbyt małą liczbę widocznych satelitów itp. Im mniejsza jest wartość tego parametru (ale większa od zera) tym pomiar jest dokładniejszy. Przyjmuje się następujące umowne opisy jakości sygnału w zależności od wartości DOP:

DOP
1 idealny
2 - 3 znakomity
4 - 6 dobry
7 - 8 umiarkowany
9 - 20 słaby
> 20 zły

Zobacz też