Skrzynka tygodnia

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skrzynka tygodnia wybierana co tydzień, z niedzieli na poniedziałek, przez automat, według opisanego poniżej algorytm. Wyróżniona skrzynka zostaje na stałe wyróżniona medalem: Award star gold 1.png, który widoczny jest na stronie skrzynki, tuż obok jej nazwy. Informacja o aktualnie wybranej skrzynce tygodnia wyświetlana jest przez tydzień na stronie głównej naszego serwisu. Dodatkowo skrzynka widoczna jest w sekcji: Skrzynki tygodnia na stronie: Moja okolica

Opis algorytmu

Algorytm składa się z dwóch etapów.

I etap (wyznaczenie 35 najlepszych skrzynek)

Pod uwagę brane są tylko skrzynki, które


Algorytm sortuje skrzynki wg następującego klucza (składników klucza)

  • stosunek liczby rekomendacji do liczby znalezień pomniejszony o (długość życia skrzynki w dniach / 5000) (sortowanie malejące)
  • liczba znalezień (sortowanie malejące)
  • data utworzenia (sortowanie malejące)

Jeżeli pierwszy składnik klucza sortowania nie jest rozstrzygający (tzn jest równy dla dwóch lub więcej skrzynek, im wyższy tym lepiej) to wtedy pod uwagę brany jest następny składnik klucza: liczba znalezień. Jeżeli i tu nie będzie rozstrzygnięcia, to wtedy decydujący jest następny składnik klucza czyli data utworzenia.

Doświadczenie pokazuje, że w 99% przypadków pierwszy element klucza już jest rozstrzygający.

Oznacza to, że idealna skrzynka to:

  • mająca liczbę rekomendacji równą liczbie znalezień, która powstała przed chwilą (im młodsza tym lepiej)
  • mająca ogromną liczbę znalezień (im więcej tym lepiej)

Następnie algorytm, z tak posortowanego zbioru, zapisuje do tablicy tymczasowej 35 "najlepszych" skrzynek wraz z informacją z jakiego regionu (województwa) pochodzą.


II etap (wskazanie "Skrzynki tygodnia" spośród 35 "najlepszych" skrzynek)

Algorytm sortuje 35 wybranych "najlepszych" skrzynek według następującego klucza (elementów klucza) :

  • Region (sortowanie rosnące) – ilość "Skrzynek tygodnia" w danym regionie
  • Ilość wizyt (sortowanie malejące)
  • Data utworzenia (sortowane rosnące)
  • Stosunek liczby rekomendacji do liczby znalezień pomniejszony o (długość życia kesza w dniach / 5000)( sortowanie malejące)

"Skrzynką tygodnia" zostaje skrzynka, która znajdzie się na pierwszej pozycji po zastosowaniu przez algorytm powyższego klucza sortowania.

Oznacza to, że "Skrzynką Tygodnia" w pierwszej kolejności zostanie skrzynka z regionu, w którym jest dotychczas najmniejsza liczba "Skrzynek tygodnia". Innym słowy, skrzynka która znalazła się wśród 35 najlepszych i jest z regionu, w którym do tej pory nie było ani jednej "Skrzynki tygodnia", jest murowanym pewniakiem.

Jeżeli okaże się, że dla dwóch (lub więcej) skrzynek, w regionach z których pochodzą (co jest bardzo częste) jest taka sama ilość "Skrzynek tygodnia", wtedy pod uwagę brany jest drugi element klucza sortowania: Ilość wizyt. Promowane są skrzynki z jak największą liczbą wizyt. Jeżeli to nie będzie rozstrzygające to wtedy decyduje data utworzenia (preferowane są starsze skrzynki), a dalej stosunek liczby rekomendacji do liczby znalezień pomniejszony o (długość życia kesza w dniach / 5000)