Opencaching a ochrona i poszanowanie przyrody.

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje ogólne

Wiele skrzynek umieszczonych jest w środowisku naturalnym. Zarówno właściciel jak i i szukający keszer powinni zwrócić szczególną uwagę na aspekt ochrony przyrody, tak aby nasza zabawa nie kojarzyła się z dewastacją środowiska, a z jego ochroną i propagowaniem dobrych wzorców zachowań. Zobowiązuje nas do tego nie tylko polskie prawo, ale i nasze wewnętrzne zasady.

Regulamin OC PL

III.4 Skrzynka nie może zawierać materiałów wybuchowych, żrących lub innych przedmiotów niebezpiecznych, przedmiotów nietrwałych (np. żywności), brudzących, klejących, a także przedmiotów lub treści niezgodnych z prawem.(…)

III.5 Skrzynka poza obszarem przestrzeni publicznej oraz na terenie podlegającym ochronie prawnej może być założona pod warunkiem uzyskania przez Właściciela Skrzynki pisemnej zgody właściciela tego obszaru lub terenu, na jej założenie oraz późniejsze poszukiwanie przez Użytkowników.

Kodeks keszera

Dbaj o otoczenie skrzynki - nie śmieć, a w miarę możliwości staraj się zebrać znalezione w pobliżu i po drodze śmieci.

Ochroną przyrody zajmują się stosowne przepisy, poniższe informacje dotyczą stanu prawnego obowiązującego w RP, jednak we wszystkich krajach są one do siebie podobne i chodzi w nich o to samo. Ustawa o ochronie przyrody określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

 • dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów,
 • roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
 • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,
 • siedlisk przyrodniczych,
 • siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
 • krajobrazu zieleni w miastach i wsiach,
 • zadrzewień.

Fauna

Chociaż nie zawsze jest to oczywiste na pierwszy rzut oka, w Polsce można jeszcze znaleźć na łonie natury wiele dzikich zwierząt. Jednak nie jest to łatwe, ponieważ zwierzęta są zazwyczaj bardzo wrażliwe na hałas i inne zakłócenia. Zachowując się głośno nie mamy szans ich zobaczyć, sfotografować, czy pokazać naszym pociechom. Keszer, który przedziera się głośno przez las, będzie miał małe szanse na spotkanie jego mieszkańców. Jeśli jednak będzie poruszał się po cichu, ostrożnie, z otwartymi oczami, z pewnością odkryje wiele ciekawych rzeczy lub spotka się oko w oko z którymś z mieszkańców lasu.

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza u młodych zwierząt. Spłoszony czy zdenerwowany dorosły osobnik może uciec, albo nawet zaatakować potencjalnego intruza w obronie młodych. Niektóre zwierzęta bronią swoich młodych z wielką determinacją i wyczuwając najmniejsze zagrożenie mogą stać się bardzo niebezpieczne. Jeśli natomiast dorosły osobnik ucieknie, może porzucić młode, będzie to dla nich na pewno kara śmierci, bo same się nie wykarmią. Dlatego też nie powinno się też np. głaskać dzikich zwierząt czy ich karmić. Pozostawiając w ten sposób swój zapach, skazujemy osobnika na odrzucenie przez pobratymców. Najlepszym sposobem jest obserwacja z pewnej odległości, tak, aby zwierzęta nie czuły zagrożenia i w taki sposób, abyśmy mogli szybko, bezpiecznie i cicho oddalić się kiedy już nacieszymy oko widokiem lub ewentualnie zrobimy kilka zdjęć. Oczywiście o chorych lub rannych zwierzętach należy zawsze zawiadamiać odpowiednie służby, najprostszym rozwiązaniem wydaje się być numer alarmowy 112.

W jaskiniach i pod skałami znajdują się bardzo często żaby, ropuchy, salamandry, jaszczurki i inne zwierzęta, które znalazły tam schronienie. Szukając skrzynek w takich miejscach również zachować należy ostrożność po pierwsze aby nie skrzywdzić, nie zranić zwierzątka, a po drugie, żeby uniknąć tak nieprzyjemnych sytuacji jak ukąszenie.

Jeśli chcesz ukryć skrzynkę, powinieneś najpierw upewnić się, czy wybrany przez Ciebie schowek nie jest używany jako czyjś dom.

Flora

Żywe i martwe drzewa i pniaki stają się z coraz większą popularnością skrytkami, jednak jako właściciel skrzynki, keszer powinien odpowiedzieć z wyprzedzeniem na kilka pytań:

 • Jeśli drzewa lub pnia używają np. ptaki, małe ssaki lub owady jako gniazda lub mieszkania - czy powinienem założyć skrzynkę mimo to?
 • Co jeśli ukrywając skrzynkę lub umieszczając znaki (także odblaskowe) na drzewie lub pniu zostanie on poważnie uszkodzony? Nie stosuj farb, nie powiększaj mechanicznie istniejącej dziupli. Nie wkręcaj wkrętów i nie wbijaj gwoździ w żywe drzewa.
 • Czy istnieje niebezpieczeństwo, że keszer który będzie szukał mojej skrzynki może dokonać jakichś uszkodzeń? (np. rozkopywanie ściółki, zniszczenie mchu itp.)
 • Czy istnieją inne zagrożenia dla fauny i flory?
 • Czy maskowanie skrzynki ptaki lub inne zwierzęta mogą użyć jako swoje mieszkanie? Zawsze zaślepiaj otwory wlotowe jeśli maskowaniem skrzynki jest budka lęgowa.

Jeśli którekolwiek z tych pytań odpowiedź brzmi TAK, koniecznie pomyśl o innej możliwości ukrycia skrzynki.

Co możesz zrobić dla ochrony przyrody?

Możesz zorganizować spotkanie Czysto Wokół Skrzynki CWS.

Zobacz też