Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szablon:Do edycji

Zasady funkcjonowania Serwisu OC PL

 1. Użytkownicy Serwisu muszą przestrzegać "Regulaminu użytkownika OC PL".
 2. Konto Użytkownika, który zarejestrował w Serwisie znalezienie lub założenie przynajmniej jednej Skrzynki nie może być usunięte z Serwisu, natomiast może być dezaktywowane lub zablokowane.

Odnalezienie Skrzynki

 1. Warunkiem zaliczenia odnalezienia Skrzynki zawierającej dziennik papierowy jest wpis w tym dzienniku. Wpisy do dziennika internetowego takiej Skrzynki w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dzienniku papierowym wpis może bez wyjaśnienia zostać usunięty przez jej Założyciela lub Zespół OC.
 2. Warunkiem zaliczenia odnalezienia Skrzynki wirtualnej jest podanie przez jej znalazcę hasła wymaganego przez jej Założyciela.
 3. Skrzynkę typu webcam można zaliczyć po spełnieniu warunków opisanych przez jej Założyciela (zwykle zdjęcie).


Zespół OC:

Rada Techniczna

 1. Zespół RT stanowi grupa osób, które zajmują się aspektami technicznymi, zmianą kodu OC, serwis serwerow itp.
 2. Członkowie RT nie są wybierani na określony okres czasu (kadencja) - ich wybór zależy od umiejętności i chęci współpracy z serwisem OC

Rada Rejsu

1. Zespół RR stanowi grupa pięciu osób, które zajmują się aspektami merytorycznymi działania Serwisu.

2. Do obowiązków RR należy modyfikacja regulaminu OC, współpraca z organizacjami zewnętrznymi oraz rozwój serwisu, a także Interweniowanie oraz rozpatrywanie sporów między COG a użytkownikami serwisu.

3. Członkowie RR wybierani są na roczną kadencję.

Centrum Obsługi Geocachera (COG)

 1. Zespół COG wybierany jest na okres 1 roku w wyborach wśród członków OC większością głosów i działa dla dobra wszystkich użytkowników Opencaching.pl.
  1. Wybory poprzedzone są przygotowaniem listy kandydatów. Zgłaszać kandydatów może każdy uczestnik OC PL, w szczególności można zgłaszać samego siebie.
  2. Kandydatem może być tylko uczestnik OC PL. Przed rozpoczęciem głosowania każdy kandydat musi wyrazić zgodę na udział w nim.
 2. COG składa się z 7 osób. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów na miejscu 7, skład COG jest stosownie powiększany. W przypadku rezygnacji członka COG w trakcie kadencji, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy kandydatów (wg liczby głosów).
 3. Decyzje COG zapadają zwykłą większością głosów jej członków przy quorum 5 osób i mają charakter ostateczny.
 4. Do podstawowych zadań COG należą:
  1. Interwencje w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu OC PL.
  2. Rozpatrywanie zgłoszeń problemów dotyczących skrzynek. O wyniku rozpatrzonego przez COG zgłoszenia problemu ze skrzynką, COG informuje zgłaszającego oraz założyciela skrzynki.
  3. Rozpatrywanie spraw spornych między uczestnikami OC PL na prośbę jednej ze stron konfliktu (np. spór o nazwę sposób opisu, lokalizację, zawartość skrzynki itp). W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu COG ma prawo zawiesić czasowo sporne skrzynki oraz w uzasadnionych przypadkach zablokować konto użytkownika.


Regulamin Użytkownika

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące wszystkich użytkowników OC PL
 2. Zasady wprowadzania zmian i sposób zatwierdzania regulaminu użytkownika
  1. zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym (np. ujednoznaczniające interpretację), nie wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad, wprowadzane są na bieżąco po akceptacji RP.
  2. wszelkie zmiany merytoryczne, wpływające na zmianę określonych przez regulamin zasad wymagając akceptacji połączonych zespołów RT i RP oraz muszą być podane do wiadomości użytkowników przed ich wejściem w życie.