Reaktywacja

Z OpenGeoWiki
Wersja z dnia 07:04, 24 paź 2021 autorstwa Lumen (dyskusja | edycje) (Dodanie informacji o polityce reaktywacji, wchodzącej w życie w dniu 25.10.2021 oraz inne poprawki ustanowione przez COG)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reaktywacja skrzynki – to zastąpienie skrzynki, która zaginęła, nowym pojemnikiem, z nowym logbookiem i nową zawartością. Reaktywację może wykonywać właściciel skrzynki lub, jeśli właściciel wyraził taką wolę, inny użytkownik, z pełnym poszanowaniem warunków reaktywacji podanych przez właściciela i zasad zapisanych w tym artykule. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wykonanie reaktywacji bez zgody właściciela skrzynki - więcej o tym w dalszej części artykułu.


Wykonując reaktywację, należy mieć na względzie ogólnie pojęte dobro serwisu, a w szczególności: integralność opisu skrzynki z jej stanem faktycznym, integralność wpisów w papierowym logbooku z logami internetowymi oraz jakość skrzynki po wykonanej reaktywacji. Za poprawne wykonanie reaktywacji, odnotowanie jej wykonania w logu oraz za jakość skrzynki po reaktywacji zawsze odpowiedzialna jest osoba wykonująca reaktywację. Jeżeli po wykonaniu autoryzowanej reaktywacji istnieje rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a opisem, to właściciel skrzynki zobowiązany jest natychmiast zaktualizować opis zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby wykonującej reaktywację. W przypadku, gdy właściciel nie aktualizuje opisu, należy problem zgłosić do COG-u - wtedy do opisu skrzynki zostanie dołączona odpowiednia notatka opisująca aktualny stan skrzynki. Nie należy wykonywać reaktywacji, które rażąco odbiegają jakością od oryginalnej skrzynki, np. pozostawianie pojemnika rozmiaru mikro w miejscu, gdzie wcześniej była skrzynka rozmiaru normalnego, albo pozostawienie pojemnika w sposób ignorujący wysoki poziom trudności terenu. Należy pamiętać, że reaktywacje można wykonywać tylko dla skrzynek, które z całą pewnością zaginęły. Nie wolno reaktywować skrzynek, których się po prostu nie znalazło, gdyż może to prowadzić do obecności w terenie więcej niż jednego pojemnika z więcej niż jednym logbookiem.


Reaktywacja keszy, w których opisie zawarte są zasady reaktywacji:

Od dnia 25 października 2021 r w menu dostępnym przy zakładaniu skrzynek pojawiła się nowa opcja, dotycząca polityki reaktywacji keszy. Jest to obowiązkowe pole wyboru (z możliwością edycji treści), w którym właściciel skrzynki wskazuje, czy wyraża zgodę na reaktywację swojej skrzynki przez innych użytkowników w przypadku jej zaginięcia, a jeśli tak – określa jej warunki. W skrzynkach już istniejących w serwisie pole to pojawi się dopiero w chwili, gdy dojdzie do edycji opisu skrzynki.

Wykonując reaktywację kesza, należy uszanować wyrażoną wprost wolę właściciela skrzynki. W sytuacji, gdy nie jest możliwe skontaktowanie się z właścicielem, odradza się wykonywania reaktywacji, zaleca się zalogowanie nieznalezienia lub pozostawienie komentarza.


Reaktywacja keszy, w których opisie nie ma zawartych zasad reaktywacji:

Sytuacje, w których właściciel skrzynki nie dodał do opisu skrzynki polityki reaktywacji (kesze założone przed dniem 25 października 2021 r. lub nieedytowane) i nie jest możliwe skontaktowanie się z nim, będą rozpatrywane indywidualnie. Jednak co do zasady dopuszcza się wykonanie wtedy reaktywacji;

1) przez wcześniejszego znalazcę oryginalnej skrzynki – z zachowaniem pełnej zgodności z oryginalną skrzynką;

2) przez członka COG lub lokalnego przewodnika – z zachowaniem pełnej zgodności z opisem skrzynki w serwisie;

3) przez członka COG lub lokalnego przewodnika – z aktualizacją opisu wykonaną przez COG.

W pozostałych przypadkach reaktywacje zaginionych, porzuconych skrzynek powinno się wykonywać tylko wtedy, gdy skrzynka posiada unikatowe walory, np. bardzo wartościowe miejsce ukrycia, duże znaczenie dla historii serwisu lub jakość wyzwania, którego trzeba się podjąć przy zaliczaniu skrzynki. Dopuszczalne jest wtedy reaktywowanie skrzynki przez użytkownika, który nie znalazł jej wcześniej. W tej sytuacji zaleca się dopasowanie reaktywacji do istniejącego już w serwisie opisu skrzynki, jeżeli jednak jest to niemożliwe, to należy zgłosić skrzynkę do COG-u, aby do opisu została dodana notatka z informacją o wykonanej reaktywacji.


Skrzynki reaktywowane niezgodnie z wolą właściciela lub niniejszymi zasadami należy zgłaszać właścicielowi lub do COG-u. W przypadku ewentualnego usunięcia logów w skrzynce zreaktywowanej niezgodnie z opisanymi zasadami, wskazane jest zamieszczenie w logu tej skrzynki komentarza z podaniem przyczyn usunięcia.